Tarihçe

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığımız, 3294 Sayılı Kanun hükümlerine göre 1990 yılında kurulmuştur. Vakıf Başkanlığımız bugüne kadar Hayvancılık, Seracılık, İş kurma Destek Projeleri, Meyvecilik Projeleri, Sosyal amaçlı projeler yapmıştır.
Ayrıca 3294 sayılı kanun hükümlerine göre fakir ve muhtaçlıkları tespit edilen vatandaşlara Nakdi, Gıda, Ş.N.T kapsamında yardımlar yapmaktadır.


Adres

Şehitlik Cad. Hükümet Konağı
Kat:2
Hazro/DİYARBAKIR


Personel Durumu

Ünvan

Adı Soyadı

Vakıf Müdürü İnayet ÇİÇEK
Vakıf Muhasibi Mehmet İhsan YARBA
Vakıf Personeli Aydın AVŞAR


Çalışma Alanları/Hizmetleri

3294 sayılı kanun çerçevesinde, hiçbir sosyal güvencesi olmayan fakir ve muhtaç ailelere;
1-)Nakdi yardım, 2-) Sağlık yardımı, 3-) Eğitim yardımı, 4-) Özürlülere yardım, 5-) Barınma yardımı, 6-) Yakacak yardımı, 7-) Şartlı nakit transferleri kapsamında(eğitim ve sağlık yardımı), 8-) Gıda yardımı, 9-) Giyim yardımı, 10-) Afet yardımı, 11-) Proje destekleri v.b. gibi konularda hizmet vermek


Telefon

0 (412) 671 22 18


Fax

0 (412) 671 26 13