Kaymakamlığımızın desteklediği projelerinden olan ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü eliyle yürütülen İpekböcekçiliğini Geliştirme Projesi, kapsamında Dadaş Köyünde bulunan eski okul binası onarılıp, kerevetli sistem oluşturulması sağlanarak İpekböceği besleme evi olarak İlkbahar ipekböceği beslemesinde üreticilerimize temin edilmiştir.2013 yılı üretim sezonunda 7 üretici ve 17 kutu ipekböceği yetiştiriciliği yapılırken 2014 yılı besleme döneminde ise Hazro Merkezde 5 üretici (14 paket), Düzevler'de 2 üretici (3 paket), Dadaş köyünde 8 üretici (14 paket) ve Dadaş ağılında 2 üretici (5 paket) olmak üzere toplam 17 üretici ve 36 kutu ipekböceği ile besleme yapılması sağlanıp üretici ve ipekböceği kutu sayısında artış sağlanmıştır. Bu üretim kolunun en önemli avantajı 35-45 gün gibi kısa bir süre alması ve 1 kutu ipekböceğinin 1050-1300 TL gelir getirmesi nedeniyle şimdiden ilçemiz için alternatif gelir kaynağı olarak görülmektedir. Bu yılki üretimden elde edilecek tahmini yaş koza miktarı 1080 ( ortalama 30 kğ) kg olup, buna karşılık 17 üreticinin elde edeceği toplam gelir ise 37.800 TL olarak tahmin edilmektedir. Türkiye toplam üretim miktarının % 40'nı yörede yetiştirilmekte olup, bu yıl İlçemizde yetiştiriciliğin artmasıyla Türkiye toplam üretiminin % 0.7'sini ilçemizden karşılamış bulunmaktayız. Sonbahar döneminde Koza Birlik tarafından gönderilecek olan 5000 adet dut fidanlarının köylerde dağıtılmasıyla, İlçemizdeki diğer köylerdede yetiştiriciliğe başlanacağını ve bu şekilde Türkiye pazarında önemli noktaya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.